Get Adobe Flash player

محاس Calculating a Used Car Price?به قیمت ماشین های دست دوم ---- 1391/9/14

محاسبه قیمت ماشین های دست دوم

می خواهید بازار قیمت های یک ماشین دست دوم را بررسی کنید. قیمت ماشین های موجود برای فروش را از روزنامه یا اینترنت در می آورید. قیمت ها آنقدر متفاوت هستند که واقعاً نمی دانید کدام عدد درستی است. برای مثال من دنبال قیمت بنز 280SL بودم و به 31 قیمت از 17000 دلار تا 160000 دلار برخوردم. حالا اگر کسی از من قیمت حدودی این ماشین را می خواست چه می بگویم؟

در ریاضی سه کلمه وجود دارد که برای مقایسه قیمت ماشین ها می تواند به کار رود:

AVERAGE (میانگین): اگر قیمت تمام 31 ماشین را جمع زده و بعد تقسیم به عدد 31 بنماییم قیمت میانگین (AVERAGE) این ماشین در می آید که در محاسبه من عدد 53065 دلار درآمد.

MEAN (حد وسط): اگر قیمت ماشینی را که نه ارزان ترین است و نه گران ترین و درست وسط تمام 31 نمره است یعنی عدد شانزدهم را انتخاب کنم MEAN یا حد وسط را بدست آورده ایم که در این مورد 43500 دلار است.

MODE (مُد):  اگر عددی بیشتر از سایر اعداد استفاده شده باشد آن عدد مُد MODE است درست مثل مُد لباس.

در این مورد عدد 42500 دلار چهار بار تکرار شده در صورتیکه عددهای دیگر حداکثر سه بار تکرار شده اند، پس 42500 عدد MODE و  عدد MEAN هم 43000 می باشد. حالا اگر کسی بخواهد از من اطلاعات قیمت دست دوم بنز 280SL مدلهای 1968 الی 1971 را بپرسد می توانم اطلاعات زیر را ارائه بدهم:

 1. کمترین قیمت                  17000 دلار
 2. بیشترین قیمت                160000 دلار
 3. قیمت میانگین                 53000 دلار
 4. قیمت حد وسط                43500 دلار
 5. قیمت مُد                       42500 دلار  قیمت ها به دلار

 1. 17000
 2. 17000
 3. 18000
 4. 21000
 5. 23500
 6. 24000
 7. 29500
 8. 34000
 9. 35000
 10. 37500
 11. 40000
 12. 42500
 13. 42500
 14. 42500
 15. 42500
 16. 43000
 17. 49500
 18. 52000
 19. 52500
 20. 54500
 21. 60000
 22. 60000
 23. 64000
 24. 65000
 25. 65000
 26. 65000
 27. 68000
 28. 85000
 29. 110000
 30. 125000
 31. 160000

1645000          SUM

AVERAGE          53065

MEAN             43000           

MODE              42500


 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید